LEZEN EN SPELLING

Logopedie Zeist Spelling

Uw kind heeft moeite met het lezen. Dit kan veroorzaakt worden door onvoldoende taal- en luistervaardigheden en/of moeite met het automatiseren van de klanken en letters.

Ondersteunende klankgebaren kunnen helpen bij het onthouden van de letters. Wij  kunnen samen met u, uw kind en de school de voorwaarden voor het lezen versterken zodat uw kind plezier houdt of krijgt in het lezen.

Uw kind heeft moeite om woorden goed te horen, te spellen en te schrijven. Wij kunnen uw kind leren om goed te luisteren naar de woorden, de woorden goed uit te spreken en te schrijven.