TAALONTWIKKELING

Taal Logopedie Zeist

Uw kind praat nog niet wanneer u dat wel zou verwachten. Uw kind zegt alleen maar “die” of maakt zonder woorden duidelijk wat hij wil. Uw kind lijkt helemaal niet de behoefte te hebben om contact te willen maken. Het is zaak om op tijd te zorgen dat de communicatie op gang komt.

Dit kan betekenen dat wij u alleen adviezen geven om het praten van uw kind te stimuleren of dat wij de logopedische behandeling starten met u en uw kind. We doen dit op een speelse manier, met spelmateriaal en enthousiasme.

Uw kind praat in kromme zinnen. Uw kind heeft moeite om iets te vertellen of begrijpt niet wat er gezegd wordt. Misschien heeft uw kind de woorden niet of vindt hij de woorden niet in zijn hoofd.

 

Uw kind heeft een TOS (Taalontwikkelingsstoornis). Kinderen met TOS hebben moeite met praten en/of het begrijpen van taal. Hoe eerder we bij TOS beginnen met de juiste logopedische behandeling, hoe beter. De spraaktaalontwikkeling van kinderen is het sterkst tot het zevende levensjaar. Tot die tijd is er dus veel winst te behalen en kunnen we voorkomen dat achterstanden groter worden. Werken aan het zelfvertrouwen kan frustratie op latere leeftijd voorkomen.

Om te zorgen dat uw kind zo goed mogelijk praat en taal goed begrijpt geven wij uw kind logopedische zorg waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de beleving van uw kind. Hoe dichter bij uw kind, hoe leuker en effectiever het is.