Na het intakegesprek en het logopedisch onderzoek bepalen we samen met u de doelen van de logopedische behandeling zodat we een zo goed mogelijk resultaat bereiken.

Vergoeding
Logopedie zit nog steeds in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Voor 2021 hebben wij echter niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat betekent dat u als patiënt soms een deel van de kosten moet betalen, tenzij u een restitutiepolis heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Dan heeft u namelijk vrijheid van zorgkeuze. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van uw verzekeringsmaatschappij. 

Restitutiepolis
Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van de logopedist, ongeacht of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met onze praktijk. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed. 

Naturapolis
Bij een naturapolis wordt niet gecontacteerde zorg voor een groot deel vergoed. 

Bij vergoede zorg is ons logopedisch tarief afhankelijk van de zorgverzekering. Voor patiënten die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen hanteren wij vanaf 1 januari 2021 het tarief van €42,50 per consult.

De praktijk heeft voor 2021 contracten afgesloten met:

 • Aevitae 
 • Anderzorg per 1-4-2021
 • ASR
 • Avero Achmea
 • Besured
 • Beter Dichtbij
 • Caresco
 • Caresq 
 • Centraal Beheer
 • De Amersfoortse
 • De Friesland
 • Ditzo
 • DSW
 • ENO
 • EUCARE
 • FBTO
 • Holland Zorg
 • IAK
 • Inshared
 • Interpolis
 • In Twente Zorgverzekeraars
 • IptiQ
 • Jaaah
 • Menzis per 1-4-2021
 • Multizorg VRZ
 • National Academic
 • ONVZ
 • OZF
 • PNO
 • Pro Life
 • Promovendum
 • Salland Verzekeringen
 • VVAA
 • VRZ
 • Ziezo
 • Zilveren Kruis Achmea
 • Z&Z

Als u bij één van de bovenstaande zorgverzekeraars bent aangesloten, declareren wij uw behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar en worden de kosten volledig vergoed.

Als u niet bij één van de bovenstaande zorgverzekeraars bent aangesloten, gelden andere vergoedingsregels. 

U dient dit zelf na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Verwijzing
De verwijzing naar een logopedist geschiedt meestal door een huisarts, jeugdarts, KNO-arts, kinderarts, neuroloog of andere medisch specialist. 

Wij werken samen met huisartsen, jeugdartsen, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen, neurologen, kinderartsen en fysiotherapeuten. 

Wij hebben goede contacten met de leerkrachten en interne begeleiders van de basisscholen.

Indien u klachten heeft over de logopedische behandeling, vinden wij het fijn wanneer u dit eerst bespreekt met uw behandelend logopedist. Mocht dit onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Deze klachtenregeling is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Een brochure over deze klachtenregeling kunt u vinden in de wachtruimtes van Logopedist Zeist West, maar u kunt deze ook opvragen bij www.nvlf.nl

U kunt zich telefonisch aanmelden. Aarzelt u niet om bij eventuele afwezigheid de voicemail in te spreken, zodat we u zo snel mogelijk kunnen terugbellen. Ook kunt u zich aanmelden via het contact- en aanmeldformulier.

Tijdens de eerste behandeling is het van belang dat u de verwijzing , het pasje van de zorgverzekeraar en een identiteitsbewijs meeneemt. De eerste afspraak bestaat uit het intakegesprek. Hierbij wordt uw hulpvraag zo helder mogelijk in kaart gebracht. Na onderzoek bepalen we samen welke doelen we stellen. Uw hulpvraag bepaalt de logopedische behandeling.

U kunt zich eenvoudig
aanmelden door op de
onderstaande knop
te klikken